Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prezentare Prezentare
CRIES, în parteneriat cu Platforma Europeană a Iniţiativelor Etice şi Solidare IRIS şi asociaţiile Institutul Intercultural Timişoara, Serviciul APEL şi Reper 21, desfăşoară proiectul strategic Rolul dialogului social în promovarea incluziunii sociale active. Proiectul este cofinanţat prin Fondul Social European şi este prevăzut să se deruleze la nivel naţional, în perioada 2010-2013.

Prezentare Generală

 I.Obiectivul general:

Creşterea incluziunii sociale prin promovarea dialogului social între diverşi actori ai societăţi (parteneri sociali, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi mediul economic, instituţii publice, cetăţeni).

II. Obiective specifice:

Obiectivul 1: Creşterea capacităţii actorilor implicaţi in domeniul incluziunii sociale (personal al organizaţiilor societăţii civile, personal al partenerilor sociali, personal al membrilor pactelor regionale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială, personal al camerelor de comerţ şi industrie, personal al asociaţiilor fermierilor şi meseriaşilor) de a colabora în vederea dezvoltării Planurilor Locale de Incluziune Socială, pe parcursul a 36 de luni de proiect;

Obiectivul 2: Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a unor metode de bună practică în domeniul incluziunii sociale în vederea facilitării integrării socio-profesioanle a persoanelor marginalizate social, pe parcursul a 36 de luni de proiect;

Obiectivul 3: Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor specifice în rândul a 160 de parteneri sociali si organizatii neguvernamentale de a dezvolta masuri/proiecte inovatoare în domeniul incluziunii sociale active, pe parcursul a 12 luni.

III. Aria de desfăşurare a proiectului:

Bucureşti-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest şi Vest.

Proiectul este implementat în Timișoara, Arad, Oradea, Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov, Iași și București.

IV. Grup ţintă:

120 de persoane şi organizaţiile lor (personal al organizaţiilor societăţii civile, personal al partenerilor sociali, personal al membrilor pactelor regionale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială, personal al camerelor de comerţ şi industrie, personal al asociaţiilor fermierilor şi meseriaşilor) care vor beneficia de sesiuni de informare şi formare în domeniul incluziunii sociale, consultanţă în dezvoltarea de proiecte inovative în domeniul incluziunii sociale, participarea la schimburi de experienţă şi bune practici (integrare profesională a persoanelor marginalizate social, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă, parteneriate solidare între consumatori şi mici producători locali);

V.Rezultate principale:

1) Dezvoltarea unei Platforme Naţionale a Grupurilor Locale de Acţiune în Domeniul Incluziunii Sociale, compusă din 120 de parteneri (personal al organizaţiilor societăţii civile, personal al partenerilor sociali, personal al membrilor pactelor regionale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială, personal al camerelor de comerţ şi industrie, personal al asociaţiilor fermierilor şi meseriaşilor);

2) Formarea a 40 de persoane în vederea implementării metodologiei de elaborare a Planurilor Locale de Incluziune Socială;

3) Dezvoltarea a 8 Planuri Locale de Incluziune Socială;

4) Consultarea si implicarea a minim 800 de parteneri sociali, personal al organizaţiilor neguvernamentale şi cetăţeni în elaborarea Planurilor Locale de Incluziune Socială:

5) Elaborarea unui portofoliu de bune practici în domeniul incluziunii sociale

6) Organizarea de schimburi de experienţă în vederea familiarizării unui număr de 35 de persoane (parteneri sociali, personal al organizaţiilor neguvernamentale, personal al asociaţiilor fermierilor şi meseriaşilor) cu metode de bună practică în domeniul incluziunii sociale;

7) Informarea unui număr de 800 de persoane (personal al organizaţiilor societăţii civile, personal al partenerilor sociali personal al organizaţiilor societăţii civile personal al membrilor pactelor regionale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială, personal al camerelor de comerţ şi industrie, personal al asociaţiilor fermierilor şi meseriaşilor) cu privire la metode/proiecte de bună practică în domeniul incluziunii sociale

8.) Elaborarea unui număr de 8 proiecte inovative în domeniul incluziunii sociale:

9) personal din 8 organizaţii ale societăţii civile va beneficia de un numar de 640 de ore de consultanţă şi mentoring în elaborarea şi implementarea de proiecte în domeniul incluziunii sociale

10) 1600 de persoane (personal al organizaţiilor societăţii civile, personal al partenerilor sociali personal al organizaţiilor societăţii civile personal al membrilor pactelor regionale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială, personal al camerelor de comerţ şi industrie, personal al asociaţiilor fermierilor şi meseriaşilor) vor primi informaţii relevante în domeniul incluziunii sociale, metodelor şi proiectelor de bună practică, oportunităţi şi resurse de dezvoltare

11) organizarea unui număr de 8 conferinţe naţionale de lansare a proiectului, 8 seminarii naţionale şi a unei conferinţe internaţionale de finalizare a proiectului.