Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

FAQ – Întrebări frecvente și răspunsuri

Pentru a afla răspunsul la o întrebare clic pe întrebarea respectivă.

Ce tip de cheltuieli sunt eligibile în cadrul competiției? Exemplu: Cheltuieli cu personalul, cheltuieli de protocol.

Cum pot deveni membru GLA?

Care sunt statutare necesare în cazul în care solicitantul este o instituție publică și dețin doar o Hotărâre de Consiliu Local ca act de inființare?

Referitor la declarația de eligibilitate. Cine va fi semnatarul acestei declarații, având în vedere că în cadrul proiectului sunt mai multe organizații/structuri partenere?

În Anexa 2_Grafic implementare activități, în coloana Organizație responsabilă, se acceptă să completăm atât principalul responsabil care își asumă coordonarea activității (evidențiindu-l prin bold), cât și celelelate structuri implicate în realizarea activității?

Perioada de implementare a proiectelor-pilot este de maxim 6 luni incepând cu data lansării (aprilie-mai 2013)?

Completarea documentului Anexa 3_Instrument de co-evaluare a ideii de proiect se completeaza doar bifând, după caz, una sau mai multe coloane aferente celor trei tipuri de impact și completând text, doar dacă se impune, în ultima coloană?

Documentul Anexa 4_Acord de parteneriat se semnează ca document unic, comun Solicitant – toți partenerii sau pot fi semnate individual de către Solicitant cu fiecare partener în parte?