Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Echipa de proiect

Mihaela Vețan, manager de proiect

Educație Licenţiată a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, specializarea Ştiinţe Politice (Universitatea de Vest din Timişoara);

Absolventă a programului masteral Politici Publice şi Advocacy al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării (Universitatea de Vest din Timişoara).

Experienţă profesională relevantă în domeniul integrării profesională a persoanelor marginalizate şi în domeniul economiei sociale. În acest sens, a activat în următoarele poziţii:

- Coordonatoare Asociaţia Serviciul APEL Timişoara (2004-2007) – coordonarea unei echipe de specialişti în vederea dezvoltării de programe de inserţie profesională a tinerilor marginalizați social, inclusiv prin dezvoltarea unor programe de responsabiltate socială a companiilor;

- Coordonatoare proiect Timişoara – teritoriu de coresponsabilitate, etapa pilot (2007-2010), proiect coordonat de Consiliul Europei în vederea promovării în România a strategiei de teritoriu coresponsabil şi a economiei sociale şi solidare;

- Iniţiatoare a demersului ASAT – Asociaţia pentru Susţinerea Agriculturii Ţărăneşti (adaptare model, pilotare, monitorizare şi implementare; 2007-2010);

- Manager de proiecte strategice – Modele de bună practică în domeniul incluziunii sociale şi Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active (FSE, POSDRU 2010-2013).

Este iniţiatoarea demersului de dezvoltare a Asociaţiei CRIES – Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare, co-fondatoare și președintă pentru mandatul 2009-2013.

A participat ca expert şi formator în mai multe programe de formare şi misuni de lucru naţionale şi internaţionale, în domeniile incluziunii sociale şi al economiei sociale. Printre principalii colaboratori se înscriu: Agenţia de Dezvoltare Regională Vest, Agenţia Naţională pentru Romi, Bernard Bruhnes International, Consiliul Europei, Institutul Intercultural Timişoara, Primăria Veneţiei, Universitatea de Vest din Timişoara.

Contactmihaela.vetan@cries.ro

Mihaela Vețan, manager de proiect

Licenţiată a Facultăţii de Ştiinţe Politice, Filosofie şi Ştiinţe ale Comunicării, specializarea Ştiinţe Politice (Universitatea de Vest din Timişoara);

Ramona Racoțea, asistent de proiect

Studii: Licențiată în cadrul Facultății de Științe Politice, Filosofie și Științele Comunicării, Specializarea Relații Internaționale și Studii Europene (2009) și absolventă a unui Master în cadrul Facultății de Managemennt în Producție și Transport, Management în Administrarea Afacerilor (Universitatea Polithenica Timișoara, 2011).

Voluntar în cadrul mai multor organizații studențești: Asociația Studenților Europeni (AEGEE Timișoara), Asociația Dynamis și Millenium Center. Cea mai notabilă experiență ca voluntar o reprezină cea din AEGEE Timișoara, unde fost și președintele asociației timp de un an (2009-2010). În această perioadă a coordonat nenumărate proiecte desfășurate de către membri voluntari ai organizației. Acestea au fost proiecte locale, finanțate din bugetul local dar și două proiecte internaționale, Universitatea de Vară (2010) și Network Meeting, având ca participanți peste 25 de studenți din 10 țări europene. A participat la întâlnirile organizate de AEGEE Europe: Ljubljana – AGORA (2009), una din cele mai mari întâlnire la nivel studențesc din Europa și European Board Meeting- Torino(2010).

Contact: ramona.costan@cries.ro

Ramona Racoțea, asistent de proiect

Ramona Racoțea, asistent de proiect

Marian Tătaru,  coordonator local în Timișoara

Ocupația de bază actuală: coordonator local al Grupului Local de Acțiune Timișoara în cadrul proiectului strategic Rolul Dialogului Social în Dezvoltarea Incluziunii Sociale Active.

Studii: licenţiat în Filosofie în cadrul Facultății de Științe Politice și ale Comunicării Universităţii de Vest, Timisoara, Romania. Competențe:  formator, inspector resurse umane.

Deține o experienţă în domeniul asistenței/incluziunii sociale care se întinde pe parcursul a 10 ani, timp în care a ocupat diferite poziții în organizații neguvernamentale sau instituții ale statului. A fost rând pe rând: editor al buletinului informativ „Asistența Socială în Timiş” , componentă a proiectului „Reţea de servicii sociale în judeţul Timiş” (proiect finanţat PHARE); moderator „Conferinţa de Asistenţă Socială în Mediul Rural în Judeţul Timiş” ediţiile II, III şi IV (anii 2001, 2002, 2003); inspector de specialitate, Biroul de Asistență Socială  în cadrul Direcției de Muncă și Protecție Socială a județului Timiș. Din toamna anului 2010 până în primăvara anului 2012 a lucrat ca pedagog social în Kinderzukunft Rudolf Walther Stiftung Timișoara. Aici a participat activ la planificarea și realizarea proceselor de dezvoltare educativă pentru copiii  aflaţi în plasament sau în regim de internat la Fundaţia Rudolf Walter Kinderzukunft, a inițat împreună cu un grup de cadre didactice un sistem pilot alternativ de supraveghere și îndrumare (extracurriculară) a copiilor școlarizați în Școala cu clasele I – VIII Rudolf Walther Timisoara, a consiliat social familiile copiilor cazați în Satul de copii Rudolf Walther pregătind astfel copiii pentru integrare/reintegrare în familie.

De asemenea, în toată această în perioadă în care a dezvoltat competențe în domeniul incluziunii sociale, a avut periodic colaborări cu diverse cotidiene locale și naționale în care a publicat editoriale și reportaje cu o puternică componentă socială.

Contact: marian.tataru@cries.ro

Marian Tătaru, coordonator local în Timișoara

Marian Tătaru, coordonator local în Timișoara

Aura Lungu, coordonator local pentru Sibiu

Studii: Licenţiată în economie la Academia de Studii Economice Bucureşti, România, specializare bănci şi burse de valori, NLP Professional Practitioner – Coaching & Mediation, formator de formatori autorizat CNFPA.

Are experienţa formării în coaching şi mediere cu o echipă internaţională de traineri afiliaţi Austrian Training Center for NLP/NLPt.

A acumulat peste 13 ani de experienţă în marketing şi comunicare, 6 ani experienţă în top management şi antreprenoriat, 5 ani experienţă în formarea adulţilor. A gestionat proiecte atât cu mediul privat, cât şi cu instituţiile de stat. Începând cu 2011, oferă consultanţă în marketing, comunicare şi proiecte ale ONG-urilor.

Contact: aura.hazota@cries.ro

Aura Lungu, coordonatoare locală în Sibiu

Aura Lungu, coordonatoare locală în Sibiu