Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Să răspundem împreună! – Implicarea cetățenilor împotriva precarității și excluziunii sociale