Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Conferința de prezentare a rezultatelor proiectului, Mobilizarea resurselor locale pentru dezvoltarea unei comunități incluzive

În 17 mai a avut loc la Universitatea de Vest din Timișoara conferința de prezentare a rezultatelor proiectului, cu titlul Mobilizarea resurselor locale pentru dezvoltarea unei comunități incluzive.
Conferința a urmărit continuarea dinamicii de cooperare din Grupurile locale de acțiune, asumând că succesul acestui proiect nu este reflectat doar de atingerea indicatorilor de rezultat, ci implică totodată continuarea unui mod inovator de abordare a problematice sociale la nivel local.

Derulată sub dezideratul Împreună pentru un teritoriu de coresponsabilitate!, conferința europeană a fost structurată în 5 ateliere de lucru pe marginea unor modele transferabile de cooperare între instituții și cetățeni, specifice unor societăți participative. Atelierele au abordat din diferite perspective contribuția comunităților locale (cetățeni, organizații neguvernamentale, autorități publice, actori economici) la rezolvarea unor probleme comunitare, prin partajarea responsabilităților și a resurselor.

Evenimentul, la care au participat peste 150 de reprezentanți ai societății civile, instituțiilor publice și cetățeni implicați în proiect, a valorizat experiența celor 3 ani de lucru cu metodologia SPIRAL (Societal Progress Indicators and Responsibilities for ALL), dezvoltată de Divizia pentru Coeziune Socială a Consiliului Europei.
Conferința a venit astfel să continue eforturile făcute în intervalul proiectului în vederea facilitării unui proces de dezvoltare de noi forme de coresponsabilitate a actorilor colectivi şi a cetăţenilor în vederea asigurării bunăstării într-o manieră inclusivă şi echitabilă.

Alături de actori din sectorul non-profit și sectorul serviciilor sociale din țară, în cadrul conferinței au participat reprezentanți ai multor municipalități din țară, reprezentanți guvernamentali și ai Consiliului Europei.
În cadrul atelierelor de lucru au fost prezentate 26 de inițiative naționale în domeniul coresponsabilității sociale, dezvoltate prin implicarea cetățenilor și a diverșilor actori comunitari într-un efort de conjugare a resurselor și de evitare a risipei. Aceste inițiative pun în evidență existența unui potențial important la nivel local, care trebuie valorificat într-o manieră alternativă, în diverse domenii de acțiune (participare cetățenească în procese de planificare și gestionare a resurselor locale, construirea de politici publice, sănătate, locuire, cultură, stiluri de viață).
Cele 5 ateliere sincrone s-au derulat sub obiectivul comun de a crește capacitatea de multiplicare a modelelor inovatoare la nivelul comunităților locale.
Atelierul 1: Mobilizarea resurselor locale pentru asigurarea accesului la mijloace de viaţă
Atelierul 2: Practici locale pentru dezvoltarea democraţiei participative
Atelierul 3: Dezvoltare participativă a politicilor publice locale / Practici inovatoare în intervenţia socială
Atelierul 4: Abilitarea comunităților locale pentru dezvoltarea de inițiative coresponsabile – De la principii la acțiune-construcția unei viziuni colective ca motor principal al inițiativelor coresponsabile
Atelierul 5: Prezentarea proiectelor-pilot câștigătoare în cadrul Competiției Împreună pentru un teritoriu de coresponsabilitate.

Pentru a consulta programul conferinței și a accesa prezentările susținute, folosiți legăturile de mai jos.

Program Conferință
Prezentări ateliere

Atelier 1

Asociatia Caritas Bucuresti_Farmacia sociala

Asociatia Farmacisti fara Frontiere – Rolul profesioniștilor și al cetățenilor în dezvoltarea unor inițiative locale pentru creșterea accesului la medicamente

Habitat for Humanity – Program de construire și reabilitare de locuințe pentru persoanele dezavantajate social

Atelier 2

Academia de Advocacy – Practica audierilor publice în România

IIT, Rolul Consiliului tinerilor în dezvoltarea participării civice

Atelier 3

IIT, Strategia culturala, model de dialog social

IIT, Participarea tinerilor si a imigrantilor la elaborarea politicilor publice

Implicarea beneficiarilor&furnizorilor de servicii sociale in elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale

Atelier 4

Empowerment of local communities to develop co-responsible initiatives

Atelier 5

Proiecte-pilot premiate in cadrul Competitiei Impreuna pentru un teritoriu de coresponsabilitate

 

Parteneri eveniment: Universitatea de Vest din Timișora, Facultatea de Sociologie și Psihologie.

Parteneri media: