Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Indicatori de bunăstare și planuri de acțiune pentru coresponsabilitate socială

Cel de-al doilea an de proiect începe cu… o continuare. În lunile septembrie și octombrie continuă, în ritm susținut, întâlnirile deliberative cu cetățenii din grupurile socio-profesionale identificare de Grupurile Locale de Acțiune din Arad, Brașov, București (Sectorul 1), Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Sibiu și Timișoara. Până la sfârșitul acestui an calendaristic, 2011, opiniile cetățenilor preluate din timpul întâlnirilor vor fi prelucrate, validate în noi întâlniri de verificare a acurateții lor și vor fi prelucrate cu ajutorul programului ESPOIR.

Urmează o etapă de analiză a politicilor publice locale, din perspectiva indicatorilor de bunăstare care au rezultat și o evaluare a resurselor existente în comunitate, precum și a urgențelor în acțiuni de atenuare a celor mai defavorabile situații identificate.

Imaginea rezultată va servi la elaborarea fundamentată a Planurilor Locale de Acțiune specifice fiecărei comunități în parte, planuri care vor fi propuse pentru asumare de către un număr cât mai mare de actori locali din cele 8 orașe. Dar fiecare dintre etape va fi tratată detaliat, pe măsură ce ea este în desfășurare, în edițiile viitoare ale newsletterului nostru și pe pagina web a proiectului.