Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Întâlnire de lucru a servicilor publice sociale în vederea elaborării participative a Strategiei de dezvoltare socială la nivelul municipiilor Cluj Napoca, Sibiu și Timișoara

În vederea valorizării informațiilor colectate în întâlnirile cu grupurile vulnerabile mobilizate în cadrul proiectului “Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active”, în contextul obligativității legale a realizării strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale într-o manieră participativă (implicând beneficiarii și prestatorii de servicii sociale), Asociația CRIES a lansat inițiativa formării unui grup de lucru pilot, format din reprezentanți ai unor servicii publice sociale, membre în Grupurile Locale de Acțiune, care să colaboreze la elaborarea unei metode comune de planificare participativă a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale.

Prima întâlnire a fost organizată în perioada 08-09 februarie 2013, în județul Alba. Principalele obiective ale întâlnirii s-au referit la:

- definirea unui proces optim de elaborare participativă a strategiei, respectiv a planului anual de acțiuni;

- modele de bună practică și schimb de experiență între membrii grupului privind elaborarea Strategiei locale și a Planului de Acțiune;

- oportunități de colaborare și parteneriat în proiecte viitoare;

- semnarea la nivel local a Chartei responsabilităților sociale partajate în lupta împotriva sărăciei și excluziunii sociale - document de co-responsabilizare a actorilor din comunitate (Timișoara este primul oraș unde a avut loc semnarea Chartei responsabilităților sociale partajate în anul 2011, municipiile Cluj-Napoca și Sibiu fiind în proces de adoptare a acestui document strategic de orientare a intervenției sociale împotriva sărăciei și excluziunii sociale).

Pe baza informațiilor și experiențelor împărtășite în cadrul întâlnirii, participanții au propus un posibil model de bună practică în dezvoltarea Strategiei serviciilor sociale, prin parcurgerea următoarelor etape:

- implicarea beneficiarilor în exprimarea unei viziuni despre bunăstare socială (metodolgia SPIRAL folosită în cadrul proiectului Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active¸implementat de Asociația CRIES);

- consultarea furnizorilor de servicii sociale și organizarea unor grupuri tematice de lucru cu aceștia;

- prelucrarea informațiilor, extragerea liniilor directoare și a obiectivelor strategice;

- consultarea stakeholder-ilor (beneficiari, furnizori de servicii sociale, consilieri locali, cadre univeristare) cu privire la documentul strategic și includerea informaților provenite de la aceștia;

- dezvoltarea Planului anual de servicii sociale;

- transmiterea documentelor în Consiliul Local pentru votare.

În perioada următoare, Asociația CRIES va susține membrii grupului de lucru, prin pregătirea unor analize referitoare la criterile de bunăstare exprimate de către cetățenii din categorii marginalizate social, precum și identificarea unor surse de finanțare pentru planurile locale de acțiune ale serviciilor sociale publice.

Grupul de lucru este deschis și se pot alătura și alte servicii publice sociale, membre în cele 8 Grupuri Locale de Acțiune pentru un teritoriu de coresponsabilitate. Persoană de contact, Mihaela Vețan, președinte Asociația CRIES, mihaela.vetan@cries.ro.

Material realizat de Mihaela Vețan, manager proiect.