Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Parteneriatele de solidaritate ASAT: 4 ani de exprimare a co-responsabilității sociale

Într-o etapă a dezvoltării societății în care tendința generală este aceea de a deveni responsabil doar pentru acțiuni individuale, de a avea inițiative proprii, de a realiza proiecte individuale cu resurse proprii sau atrase pentru bunăstarea proprie, se pune problema dacă un astfel de viitor ne dorim cu totii, pentru noi și pentru generațiile viitoare.

Alături de aceste abordări singulare au existat dintotdeauna și inițiative colective care sunt menite să ofere alternativa acțiunilor individuale, să deschidă orizonturi și perspective noi. Este vorba de a face lucruri împreună. Este vorba de obținerea unor rezultate comune, de a obține beneficii și foloase care să aparțină unei comunități, unui grup, toate acestea respectând principiile unei dezvoltării sănătoase, durabile. Este vorba de co-responsabilitate, de o responsabilitate angajată în comună pentru a face lucruri.

Cu toate acestea ar trebui, probabil să vedem care sunt premisele de la care trebuie să plecăm atunci când afirmăm că un demers este co-responsabil? Ce înseamnă co-responsabilitatea mai exact?

Imagine de la o distribuție ASAT în 2012


Co-responsabilitatea presupune asumarea unei acțiuni și implicit rezultatul acesteia în mod colectiv sub forma unui parteneriat, această asumare comună poate fi realizată atunci când acțiunea este una transparentă și respectă niște principii convergente cu interesele unui grup. Co-responsabilitatea se realizeză într-o secvențialitate de genul idee, atitudine, fapte.

Co-responsabilitatea trebuie să comporte două aspecte extrem de importante atunci când devine fapt: asumare conștientă și asumare voluntară/voită.

 

Coresponsabilitatea în ASAT

Pentru reflectarea în practică a unui demers de coresponsabilitate și a modului în care acesta funcționează, vom face o succintă analiză a parteneriatului ASAT- Asociația pentru Susținerea Agriculturii Țărănești, inițiativă care a început în anul 2008, în Timișoara, ca un demers de susținere a agriculturii naturale și locale, de proximitate.

Un prim element important al demersului este principiul parteneriatului, al angajamentului comun care stă la baza ASAT-ului, deoarece presupune o asociere voluntară între un producător și un grup de consumatori în vederea promovării unei agriculturi locale, de proximitate în concordanță cu principiile dezvoltării durabile.

Un al doilea element important, dar nu neapărat într-o ordine ierarhică, este cel al asumării comune a rezultatelor, ceea ce înseamnă că prin intermediul unui parteneriat ASAT, grupul de consumatori își asumă conștient toate rezultatele (solidaritatea grupului de consumatori cu producătorul în eventualitatea unor incidente naturale).

Distribuție ASAT cu voluntari în 2011

Distribuție ASAT cu voluntari în 2011

Un alt element important, în special din perspectiva grupului de consumatori este principiul transparenței, implicând că toți consumatorii angajați trebuie să cunoască întreg procesul de producție și de calcul al prețului. Acest principiu al transparenței este extrem de delicat și important. Co-responsabilitatea presupune cunoaștere, presupune implicare, iar transparența reprezintă baza acestei cunoașteri.

O altă caracteristică a coresponsabilității, prezentă și în demersul ASAT, este aceea de transmitere mai departe, în afara grupului, a rezultatelor și a beneficiilor colective (atitudine exprimată prin responsabilizare față de creșterea numărului de consumatori) care există în cadrul unui parteneriat de tip ASAT.

Evaluarea angajamentului consumator-producător este și aceasta un element al co-responsabilității deoarece presupune ca activitatea producătorului să fie evaluată de către toți consumatorii și prin intermediul co-evaluării să fie oferite sugestii de îmbunătățire/ameliorare a situației existente, dacă este cazul[1].

 

Ramona Racoțea

Asociația CRIES – Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare

 


[1] Preconizăm ca în lunile următoare să realizăm o co-evaluare a parteneriatelor ASAT pe baza indicatorilor de bunăstare construiți cu cetățenii. Rezultatele acestui demers vor fi publicate în numerele viitoare ale Buletinului de informare.