Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Premizele organizării concursului “Împreună pentru un teritoriu de coresponsabilitate”

În perioada 12-29 martie a.c., în cadrul proiectului Rolul Dialogului Social în Dezvoltarea Incluziuni Sociale Active a fost organizată competiția ,,Împreună pentru un teritoriu de coresponsabilitate”, la nivelul celor 8 orașe de implementare ale proiectului strategic (Arad, Brașov, București, Cluj Napoca, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara ). Competiția s-a adresat cu precădere membrilor Grupurilor Locale de Acțiune http://dialogsocial.cries.ro/prezentare-retea/ și a urmărit „promovarea incluziunii sociale active prin stimularea participării civice și a dialogului social între cât mai mulţi actori ai comunităţilor locale” (Mihaela Vețan, manager proiect).

Prin organizarea competiției s-a urmărit recunoașterea unor inițiative, proiecte inovatoare social în legătură directă cu procesul participativ de consultare a cetățenilor derulat în anul 2011, referitor la percepția despre bunăstare socială. Valoarea premiului pentru fiecare proiect dezvoltat a fost de 7.500 RON.

Cine sunt membri GLA și care au fost motivele pentru care acest concurs s-a adresat cu precădere acestora?

În primul rând, pentru a fi eligibili în cadrul competiței, aplicanții trebuiau să demonstreze implementarea inițiativei în cadrul unui parteneriat cu unul sau mai mulți parteneri. Conform regulamentului competiției cel puțin 30% dintre partenerii implicați în parteneriat trebuiau să fie membri ai unuia dintre Grupurile Locale de Acțiune din cele 8 orașe. Grupurile Locale de Acțiune, dezvoltate în cadrul proiectului, sunt grupuri nonformale, care s-au format printr-un apel făcut în urmă cu doi ani către toate structurile interesate în dezvoltarea unui demers inovator de construire participativă a unor indicatori de bunăstare, printr-o metodologie elaborată de Consiliul Europei, metodologia SPIRAL. Până în acest moment, la nivel național sunt înscriși aproximativ 250 de membri în Grupurile Locale de Acțiune (GLA), din diferite structuri: membri ai societății civile, firme private, persoane fizice, instituții publice.

Motivul pentru care acest concurs a fost dedicat cu precădere membrilor GLA este unul lesne de înțeles, aceștia fiind actorii locali care au gestionat procesul participativ de consultare a cetățenilor, au mobilizat resurse locale pentru dezvoltarea unor inițiative identificate în cadrul proiectului.

Numărul partenerilor nu a fost unul impus și nici recomandat (a fost însă încurajat un număr mai mare de 5 parteneri, pentru un punctaj suplimentar). Parteneriatul extins în derularea unui proiect a fost un atu în cumularea unui punctaj mai mare, deoarece co-responsabilitatea înseamnă în primul rând a ,,pune în comun”, a co-partaja beneficiile și responsabilitățile.

Printr-un parteneriat, fiecare actor implicat aduce resurse valoroase, care puse împreună pot produce noi cunoștiințe utile în derularea proiectului, învățarea fiind un element-cheie, ce deriva din parteneriate mutuale.

De ce o competiție bazată pe un caracter inovator explicit?

Caracterul inovator nu implică altceva decât o repoziționare față de ceea ce presupune abordarea unui proiect, o regândire a modului în care valorificăm ceea ce avem deja, o abordare aparte a problemelor și soluțiilor identificate (soluții transversale la probleme sectoriale) și identificarea unei căi de a implica activ comunitatea în găsirea unor alternative de rezolvare a problemelor. Acest caracter inovator este ușor de demonstrat prin simpla utilizare a răspunsurilor oferite de cetățeni, ca sursă de inspirație pentru activitățile din cadrul inițiativei pilot, ca justificare a proiectului. Acesta este motivul pentru care în cadrul competiției au fost oferite punctaje maxime acelor proiecte care au demonstrat că au utilizat criteriile de bunăstare în conturarea activităților și care au utilizat grila de co-evaluare a ideii de proiect pe baza indicatorilor de bunăstare construiți cu cetățenii.

Din analiza primară pe care am realizat-o referitoare la organizarea concursului, considerăm oportun să vorbim despre un potențial local care a fost activat, care se referă la:

- parteneriatele dezvoltate pentru derularea inițiativelor pilot au adus un plus de încredere în dezvoltarea unor colaborări viitoare;

- deschiderea față de abordarea inovativă a resurselor existente;

- soluțiile cele mai potrivite la probleme le găsim chiar la sursa acestora (implicarea comunității în identificarea soluțiilor la propriile probleme).

 

Material realizat de Ramona Racoțea

Asistent de proiect, Asociația CRIES.