Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prezentare succintă a celor 8 inițiative câștigătoare

1. Titlul proiectului: Comunități în mișcare

Proiect pilot inițiat în cadrul Grupului Local de Acțiune Oradea

Parteneriat de implementare:

 • Club Sportiv Ulpianum Oradea
 • Fundatia People to People
 • Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bihor

Scopul proiectului-pilot: Dezvoltarea responsabilităţii sociale în comunitatea orădeană prin creşterea spiritului de iniţiativă al cetățenilor şi implicarea acestora în acţiuni individuale, cu efecte colective.

Durata de implementare: mai – noiembrie 2013

2. Titlul proiectului: Buget participativ

Proiect pilot inițiat în cadrul Grupului Local de Acțiune Cluj-Napoca

Parteneriat de implementare:

 • Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj Napoca
 • Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO) – filiala Cluj
 • Support for Youth Development

Scopul proiectului-pilot: Formarea unui comportament civic activ în rândul cetățenilor prin facilitarea acestora în procesul de bugetare participativă.

Durata de implementare: mai – noiembrie 2013

3. Titlul proiectului: Împreună pentru un zâmbet de copil

Proiect pilot inițiat în cadrul Grupului Local de Acțiune Sibiu

Parteneriat de implementare:

 • Asociația de prietenie Ille et Vilaine – Sibiu
 • ARAPAMESU -Asociația Româno-Americană pentru Promovarea Asistetenței Medicale, Educației și Serviciilor Umane
 • Asociația Filantropică “Sfântul Nicolae” Sibiu
 • Asociația “Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil Sibiu”
 • Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen A.L.E.G. Sibiu,
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

Scopul proiectului-pilot: Facilitarea accesului gratuit la o alternativă educațională de petrecere a timpului liber pentru copiii proveniți din familiile vulnerabile din 4 cartiere cu probleme sociale ale Sibiului.

Durata de implementare: mai – septembrie 2013

4. Titlul proiectului: O oră pentru vecinii mei

Proiect pilot inițiat în cadrul Grupului Local de Acțiune Cluj-Napoca

Parteneriat de implementare:

 • Liga Apărării Drepturilor Omului (LADO), filiala Cluj
 • Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca
 • Support for Youth Development Cluj-Napoca

Scopul proiectului-pilot: Îmbunătățirea calității vieții persoanelor sărace din cartierul Mănăștur prin furnizarea, prin voluntariat, de servicii suport: 1) servicii administrative prestate persoanelor vârstnice sărace (cumpărături, plată facturi etc.); 2) servicii de supraveghere a persoanelor vârstnice bolnave (fără asistență medicală); 3) servicii de administrare a timpului liber al copiilor.

Durata de implementare: iunie – decembrie 2013

5. Titlul proiectului: Culori și zâmbete

Proiect pilot inițiat în cadrul Grupului Local de Acțiune Arad

Parteneriat de implementare:

 • Poliția Locală Arad
 • Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad
 • Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară
 • Fundația PROPRIETENIA
 • Colegiul Național Vasile Goldiș, Școala Gimnazială Aron Cotrus

Scopul proiectului-pilot: Stimularea participării civice și a dialogului social între cât mai mulți actori ai comunității locale arădene (tineri talentați și tineri din categorii dezavantajate, societate civilă, instituții publice, instituții de asistență socială).

Durata de implementare: mai – noiembrie 2013

6. Titlul proiectului: Încurajarea comportamentelor filantropice

Proiect pilot inițiat în cadrul Grupului Local de Acțiune Timișoara

Parteneriat de implementare:

 • Asociaţia pentru Servicii Educative Specializate „Aripi Deschise”
 • Junior Chamber International Timișoara
 • Asociaţia Română Anti-Sida – Filiala Timişoara
 • Fundaţia Timişoara 89
 • Federaţia Caritas Timişoara
 • Societatea Română Speranţa Timişoara.

Scopul proiectului-pilot: Creșterea frecvenței comportamentului filantropic în rândul populației Timișoarei.

Durata de implementare: mai – noiembrie 2013

7. Titlul proiectului: Cult Acces

Proiect pilot inițiat în cadrul Grupului Local de Acțiune Sibiu

Parteneriat de implementare:

 • Asociația Maghiarilor din Sibiu – HID
 • Asociația pentru Excelență în Educație Europa
 • Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
 • Fundația Comunitară Sibiu

Scopul proiectului-pilot: Creşterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile prin facilitarea, într-o manieră co-responsabilă, a accesului gratuit la cultură.

Durata de implementare: iunie – decembrie 2013

8. Titlul proiectului: Să reciclăm împreună!

Proiect pilot inițiat în cadrul Grupului Local de Acțiune București, Sector 1

Parteneriat de implementare:

 • Asociația Ecoteca
 • Asociația PROGENIES

Scopul proiectului-pilot: construirea unui mecanism de stimulare a bunăstării sociale și de rezolvare a unor probleme sociale ale comunității prin propriile forţe, utilizând oportunitatea de a colecta selectiv deșeurile reciclabile și a le preda contra unor resurse materiale necesare copiilor proveniți din familii defavorizate în procesul de învățământ.

Durata de implementare: mai – septembrie 2013