Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prezentare succintă a stadiului de implementare a proiectului

Principalele activități care au fost realizate în luna martie 2013, în cadrul proiectului se referă la:

  1. organizarea unui Workshop de planificare participativă a proiectelor, care s-a desfășurat la Sibiu în data de 4 martie 2013. Workshop-ul s-a adresat membrilor Grupurilor Locale de Acțiune interesați de elaborarea participativă a unor proiecte locale;
  2. lansarea competiției de proiecte pilot Împreună pentru un teritoriu de coresponsabilitate. Competiția are în vedere premierea unor demersuri inovatoare social, elaborate în urma procesului de consultare a cetățenilor cu privire la bunăstarea socială, derulat în cadrul proiectului „Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active”. Perioada de desfășurare a competiției este 12-29 martie 2013;
  3. organizarea vernisajului și dezbaterii Toleranță-Intoleranță (18 martie 2013, Cărturești, Timișoara) – acest eveniment a prilejuit expunerea fotografiilor realizate de către echipa de elevi ai Liceului de Arte Plastice din Timișoara, implicată în proiectul pilot Toleranță și Intoleranță-o fotopoveste spusă de tineri din Timișoara. Cu ocazia acestei expoziții s-a organizat și o dezbatere în jurul unor idei centrale precum responsabilitatea individulă versus responsabilitatea socială, prejudecăți și stereotipuri sociale, bunăstare individuală și bunăstare comunitară, empatie și acceptare, centru versus periferie.
  4. organizarea unei întâlniri de lucru cu membrii Grupului Local de Acțiune București în vederea lansării a două proiecte pilot, respectiv Cadouri solidare pentru cetățenii din sectorul 1 București și StresUrban – campanie de promovare a toleranței în trafic. Cele două idei de proiecte au fost dezvoltate pe baza analizării criterilor de bunăstare exprimate de către cetățenii din sectorul 1, București. Dintre indicatorii care au obținut un număr mare de criterii exprimate de către cetățeni sunt putere de cumpărare și toleranță/respect/politețe;
  5. dezvoltarea unui grup de lucru inter-regional în vederea pregătirii unui proiect de inovare socială în domeniul intervenției sociale, respectiv Contractul social multipartit. În dezvoltarea modelului de intervenție vom avea în vedere experiența Primăriei Mulhouse (Franța), inițiatoarea acestui demers. Din grupul de lucru fac parte trei servicii publice de asistență socială, membre ale Grupurilor Locale de Acțiune, respectiv: Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara, Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu.

Sinteză realizată de Sergiu Florean,

Asociația CRIES