Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Prezentare succintă a stadiului de implementare a proiectului

Din punctul de vedere al proiectului, primele luni ale anului 2013 au stat sub semnul pregătirii unui portofoliu de proiecte care răspund criterilor de bunăstare exprimate de către cetățeni și care au potențial de promovare la nivel local a coresponsabilității sociale. Totodată, s-a intensificat activitatea de promovare a proiectului la nivel național și internațional. Dintre principalele activități organizate în această perioadă amintim:

- prima întâlnire a grupului de lucru pilot a servicilor publice sociale în vederea elaborării participative a Strategiei de dezvoltare socială (08-09.02.2013);

- organizarea unor întâlniri de lucru a GLA din Brașov, București, Cluj-Napoca, Sibiu și Timișoara în vederea dezvoltării unor idei de proiecte. La Timișoara, s-au avansat discuții pentru idee de proiect farmacia solidară.

- implementarea la Timișoara a primei inițiative pilot, Toleranță și Intoleranță- o fotopoveste spusă de tineri din Timișoara (14-22.02.2013);

- participarea la conferința internațională Sărăcia și inegalitățile în societăți ale drepturilor omului: paradoxul democrațiilor, organizată de către Consiliul Europei și Comisia Europeană (20-23.02.2013);

- identificarea unor idei de proiecte propuse de către membrii Grupurilor Locale de Acțiune, care să fie depuse spre finanțare în cadrul competiției Fondul pentru Inovare Civică (27.02.2013);

Material realizat de Sergiu Florean, responsabil comunicare