Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Primul an de proiect – dintr-o privire

A trecut un an de când asociaţia CRIES – Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare, în parteneriat cu Platforma Europeană IRIS  și cu asociațiile  Institutul Intercultural Timişoara, Serviciul APEL și Reper 21, a demarat proiectul strategic Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European şi se derulează la nivel naţional, în perioada august 2010 – iulie 2013, cu implementare în Arad, Brașov, București (Sectorul 1), Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, Iași șiTimișoara.

Proiectul urmăreşte dezvoltarea conceptului de teritoriu de coresponsabilitate, concept inovator propus de către Consiliul Europei. În 2007, Timişoara a fost primul oraş din Europa Centrală şi de Est care a fost implicat în dezvoltarea acestui demers, prin construirea indicatorilor de bunăstare în colaborare cu cetăţenii. Pe baza acelui proiect-pilot, în care au mai intrat orașul Mulhouse din Franța și provincia Trento din Italia, Consiliul Europei a dezvoltat și rafinat metoda de construire a indicatorilor de bunăstare socială.Pornind de la întâlniri deliberative cu grupurile reprezentative de cetățeni din comunitate, procesul asigură un context de exprimare și pentru voci din comunitate care de obicei rămân neauzite.

În primul an de proiect:

  • au fost realizate baze de date cu actorii relevanți pentru proiect în cele 8 orașe de implementare, fiind identificați peste 800 de potențiali participanți la diferitele etape de derulare a proiectului;
  • au fost elaborate instrumentele de lucru, și anume Ghidul de Prezentare a  Metodologiei de Construire a indicatorilor de bunăstare, precum și Instrumentul metolologic privind dezvoltarea concertată a indicatorilor de bunăstare;
  • au fost  organizate conferințe de lansare (februarie – martie 2011) în cele 8 orașe;
  • au fost încheiate peste 140 de parteneriate locale care stau la baza formării și funcționării Grupurilor Locale de Acțiune în cele 8 orașe incluse în proiect;
  • au fost organizate sesiuni de formare ”în cascadă”: pentru echipa de proiect (februarie 2011), pentru coordonatorii locali, respectiv, pentru moderatorii întâlnirilor cu cetățenii și pentru alți membri ai grupurilor locale de acțiune, interesați de demersul metodologic (în luna mai 2011, în fiecare din comunitățile de implementare a proiectului). În total, 71 de persoane cunosc metodologia de lucru pentru organizarea și moderarea întâlnirilor deliberative cu cetățenii, în vederea construirii indicatorilor de bunăstare pornind de la opiniile cetățenilor;
  • au fost create instrumentele de comunicare și de asigurare a vizibilității și transparenței demersului, și anume pagina web a proiectului, liste de corespondență electronică și e-grupuri pentru coordonatori și pentru grupurile locale de acțiune, pagina de facebook, postarea pe youtube;
  • au fost informați despre proiect peste 220 de jurnaliști (însumați în cele 8 orașe).

Prin implementarea actualului proiect, România se alătură bunelor practici din Belgia, Franța și Italia.

Actualelor Grupuri Locale de Acțiune li se pot alătura și alți doritori, contactându-i pe facilitatorii locali în orașele de implementare a proiectului sau anunțându-și dorința de a afla informații suplimentare pe adresa de e-mail dialogsocial@cries.ro, respectiv, vizitând pagina web www.cries.ro sau pagina de Faceboook Teritorii de Coresponsabilitate.