Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Anunţ angajare – Responsabil comunicare şi marketing

Asociaţia CRIES-Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice si Solidare din

Timişoara scoate la concurs 1 poziție de responsabil comunicare și marketing

în cadrul proiectului strategic Rolul dialogului social în promovarea

incluziunii sociale active, 2010-2013, co-finanţat prin Fondul Social European.

Proiectul se desfășoară în 8 orașe: Arad, București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași,

Oradea, Sibiu, și Timișoara.

Responsabilul de comunicare și marketing urmează să îşi desfăşoare

activitatea în municipiul Timișoara.

Responsabilităţi generale:

- dezvoltarea politicii de comunicare a proiectului Rolul dialogului social în

promovarea incluziunii sociale active în concordanță cu specificul proiectului

și caracteristicile socio-culturale ale celor 8 orașe de implementare a proiectului;

- dezvoltarea de parteneriate media în vederea promovării și comunicării

proiectului la nivel național și la nivelul celor 8 centre de implementare a

proiectului;

- coordonarea procesului de realizare a materialelor de informare și comunicare

prevăzute în cadrul proiectului: comunicate de presă, materiale de prezentare

pentru liste de discuții, broșuri, bulentin de știri electronic etc.;

-coordonarea procesului de organizare a evenimentelor de informare și

promovare organizate în cadrul proiectului: conferințe de presă, seminarii,

ateliere de lucru etc.

Profilul candidatului:

a) aptitudini profesionale:

- studii superioare finalizate în domeniul comunicării/relațiilor publice;

- bune cunoştinţe de limbă engleză;

- cunoştinţe de utilizare a calculatorului (navigare, poștă electronică, pachete

Office, , aplicații de administrare website, aptitudini de învățare rapidă a unor

instrumente online, familiarizare minimală cu aplicații de prelucrare imagini)

- înțelegerea specificului comunicării în mediul ONG și al marketingului social;

capacitate de e a evalua critic scenarii de relații publice și comunicare și de a

selecta instrumente eficace pentru activitatea specifică din domeniul non-profit.

b) aptitudini sociale şi personale:

- bune abilități de comunicare şi de relaţionare cu diferiţi actori (proiecte

realizate în colaborare cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale,

reprezentanţi ai mediului economic);

- bune abilităţi de analiză şi sinteză;

-capacitate de a lucra individual și de a se adapta unui mediu dinamic de lucru.

d)experienţă:

- constituie avantaj experienţa în activități similare de responsabil comunicare,

în mediul privat economic sau în cadrul unor organizații neguvernamentale.

Se oferă:

- contract de muncă pe o perioadă determinată (februarie 2012-iulie 2013),

normă de 8 ore de lucru/zi;

- salarizare motivantă, în acord cu experiența profesională;

- oportunitatea de a participa într-o echipă de lucru internaţională;

- participarea la cursuri de formare recunoscute la nivel internaţional;

- participarea la schimburi de experienţă în domeniul incluziunii sociale;

- facilitarea accesului la o reţea de colaborare cu parteneri interni şi

internaţionali implicaţi în demersuri similare.

Persoanele interesate pot transmite CV-urile în format european şi un material

de comunicare de 1000 de caractere la adresa comunicare@cries.ro, până la

data de 16 ianuarie 2012.

Materialul va conține o strategie de relații publice și comunicare privind

proiectului Rolul Dialogului Social…, având ca obiectiv principal creșterea

notorietății demersului și atragerea de noi aderenți din rândul grupurilor țintă

relevante.

62500 Anunt angajare responsabil comunicare si marketing