Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Eveniment: Timișoara a adoptat Carta de Responsabilităţi Sociale Împărtăşite

Carta de Responsabilităţi Sociale Împărtăşite pentru a lupta împotriva sărăciei și pentru a asigura o viață demnă pentru toți

– document asumat de Municipiul Timişoara, împreună cu reprezentanți ai societății civile și alți membri ai comunității

 

 

Timişoara este primul oraş din România şi cel mai estic din Europa care a îmbrăţişat principiile coresponsabilităţii sociale definite de Consiliul Europei şi de Uniunea Europeană printr-un îndelungat proces de consultare şi colaborare. La 25 ianuarie 2012, în cadru festiv, în Sala de şedinţe a Consiliului Local Timişoara, Primarul Municipiului Timișoara, reprezentanţii altor autorităţi şi servicii publice, reprezentanţi ai societăţii civile și cetățeni au semnat Carta de Responsabilităţi Sociale Împărtăşite, marcând, astfel, rezultatul colaborării dintre cele 5 oraşe europene care s-au angajat în procesul de creare a teritoriilor de coresponsabilitate pentru coeziune socială şi economică. Este vorba despre oraşele Mulhouse (oraş din Franţa, cu care Timişoara este înfrăţită de 20 de ani),  Charleroi (Belgia), Covilha (Portugalia) şi Salaspils (Letonia).

Primarul Timişoarei, Gheorghe Ciuhandu, apreciază că procesul de cristalizare a teritoriului co-responsabil creează şansa unei vieţi demne pentru locuitorii acestei zone. „Mi s-a părut un proiect greu, dar am constatat că mesajul asumat in 2007-2009 prin proiectul-pilot de definire a teritoriului de coresponsabilitate socială a fost onorat. Avem acum dovada că opinia publică poate fi sensibilizată şi am văzut că marile teme, definite prin procesul de consultare cu cetăţenii sub forma indicatorilor de bunăstare se regăsesc în preocupările publice de acum” – a apreciat edilul-şef al Timişoarei.

Pentru Mihaela Veţan, președinta Centrului de Resurse pentru Iniţiative Etice şi Solidare (CRIES), care a condus proiectul-pilot din 2007-2009 şi a reluat, din 2010, implementarea demerslui la nivelul a 8 orașe din România, semnarea Cartei reprezintă o confirmare suplimentară a angajamentului celor implicați în dezvoltarea unei societăți co-responsabile, prin construirea încrederii și solidarității sociale. Asociația CRIES s-a şi născut ca rezultat al implementării acestui demers în Timişoara.

Invitat special la ceremonia de semnare a Cartei, ca martor şi garant al principiilor europene asumate de Timişoara, Maria Ochoa-Lido, şeful Serviciului Coeziune Socială şi Diversitate al Consiliului Europei a felicitat călduros comunitatea timişoreană pentru eforturile de până acum, considerând că „semnarea Cartei este mai mult decât o acţiune la nivel politic: este un act care conduce la un proces prin care se va putea îmbunătăţi calitatea vieţii”. Semnarea Cartei va fi urmată de un Plan Local de Acţiune care se va bucura de susţinerea Consiliului Europei pentru a putea fi implementat, având ca ţintă reducerea sensibilă şi efectivă a sărăciei, conform cu dezideratele Agendei 2020 prin care, până la sfârşitul deceniului, sărăcia în Europa trebuie să scadă cel puţin cu 25% faţă de nivelul actual, agravat şi amplificat de criza economică mondială. „Carta este un instrument de mobilizare şi de acţiune, în demersuri care nu pot fi realizate sectorial, ci au nevoie de soluţii integratoare, globale” – a apreciat d-na Ochoa-Lido.

Maria Stoianov, directorul executiv al Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară, care a şi moderat şedinţa festivă, a apelat la cei prezenţi să depună proiecte, să considere Primăria partener în acţiunile şi demersurile de sporire a coeziunii sociale şi de atenuare a sărăciei pe teritoriul acestui municipiu.

Semnarea festivă a Cartei reprezintă, pentru comunitatea locală în general, dar şi pentru CRIES, ca promotor al principiilor coresponsabilităţii sociale, un reper important în redefinirea conlucrării dintre actorii sociali pentru gestionarea vieţii publice şi pentru stimularea progresului societal. Sărăcia, insecuritatea, discriminarea, inegalităţile sociale, economice, generaţionale, stagnarea, criza – toate sunt realităţi ale timpului nostru, dar pot fi oprite din expansiune, în prezenţa unei atitudini proactive, responsabile, asumate. Autorităţile publice, politicienii, partenerii tradiţionali din cadrul dialogului social nu mai pot rezolva, independent, în izolare, problemele complexe ale guvernării şi ale vieţii cotidiene. Iar dacă răspunsurile sectoriale sau individuale nu sunt de ajuns, atunci modelul propus trebuie să demonstreze şi să facă operaţional stilul participativ de lucru şi de decizie, să creeze cadrul permisiv şi stimulator pentru o viaţă mai bună în comunitate.

 

Material realizat de Mariana Cernicova,

Responsabil comunicare Asociația CRIES-Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare