Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Invitație deschisă de participare la conferința europeană “Mobilizarea resurselor locale pentru dezvoltarea unei societăţi incluzive”

Asociația CRIES – Centrul de resurse pentru inițiative etice și solidare vă invită să participați la Conferința Europeană Mobilizarea resurselor locale pentru dezvoltarea unei societăţi incluzive, organizată în 17 mai 2013 în Timișoara, în parteneriat cu Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest.

Derulată sub dezideratul Împreună pentru un teritoriu de coresponsabilitate!, conferința europeană este structurată în cinci ateliere de lucru pe marginea unor modele transferabile de cooperare între instituții și cetățeni, specifice democrației participative. Atelierele abordează din diferite perspective contribuția comunităților locale (cetățeni, organizații neguvernamentale, autorități publice și actori economici) la rezolvarea unor probleme comunitare, prin partajarea responsabilităților și a resurselor.

Evenimentul va valoriza experiența celor 3 ani de lucru cu metodologia SPIRAL (Societal Progress Indicators and Responsibilities for ALL), dezvoltată de Consiliul Europei. În acest interval, au fost derulate o serie de activități la nivelul a opt grupuri locale de acțiune din țară, în vederea facilitării unui proces de dezvoltare a unor noi forme de co-responsabilitate a actorilor colectivi şi a cetăţenilor pentru a-şi asuma schimbările necesare în vederea asigurării bunăstării într-o manieră inclusivă şi echitabilă.

Alături de actori din sectorul non-profit și sectorul serviciilor sociale, vor participa reprezentanți ai multor municipalități din țară și din Franța, reprezentanți guvernamentali și ai Consiliului Europei.

În cadrul atelierelor de lucru vor fi prezentate 26 de inițiative naționale în domeniul coresponsabilității sociale, dezvoltate prin implicarea cetățenilor și a diverșilor actori comunitari într-un efort de conjugare a resurselor și de evitare a risipei. Aceste inițiative pun în evidență existența unui potențial important la nivel local, care trebuie valorificat într-o manieră alternativă , în diverse domenii de acțiune (democrație participativă, construirea de politici publice, sănătate, locuire, cultură, stiluri de viață).

Obiectivul comun al atelierelor este de a răspunde întrebării Cum putem pune în comun resursele existente și multiplica experiențele pozitive?

În logica susținerii unei participări largi și a încurajării transferului de informații și practici replicabile către cât mai mulți actori interesați, am suplimentat numărul participanților cu 20 de locuri pentru personal al ONG-urilor, instituții publice, camere de comerț, asociații ale producătorilor, sindicate și patronate.

Dacă sunteți interesat(ă) de participarea la eveniment, vă rugăm să completați și să trimiteți formularul anexat la adresa conferinta@dialogsocial.cries.ro, până cel târziu Luni, 13 mai a.c., ora 14.

Toate costurile de transport, cazare și masă sunt susținute de către organizatori.

Pentru mai multe informații privind evenimentul, vă rugăm să consultați programul anexat.

 Conferința Europeană Mobilizarea resurselor locale pentru dezvoltarea unei societăţi incluzive este organizată în cadrul proiectului Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active, proiect cofinanțat din FSE prin POS DRU 2007-2013 și implementat în parteneriat cu Platforma europeană a inițiativelor de economie responsabilă IRIS, Institutul Intercultural Timișoara, Servicul APEL și Reper 21.

Pentru a afla mai multe despre proiectul nostru, folosiți legătura http://dialogsocial.cries.ro.

Pentru informații suplimentare, contactați-ne la adresa conferinta@dialogsocial.cries.ro.

Descarcă programul conferinței europene în format pdf

Descarcă formularul de înregistrare la conferința europeană în format MS Word