Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Căutăm Coordonator local pentru municipiul Arad

Asociaţia CRIES-Centrul de Resurse pentru Iniţiative Etice si Solidare din Timişoara scoate la concurs poziţia de coordonator localArad în cadrul proiectului strategic Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active, 2010-2013, co-finanţat prin Fondul Social European. Acesta urmează să îşi desfăşoare activitatea în municipiul Arad, coordonând activitatea Grupului Local de Acţiune în domeniul Incluziunii Sociale.

 

Responsabilităţi generale:

 • dezvoltarea într-o manieră incluzivă şi participativă a Grupului Local de Acţiune în Domeniul Incluziunii Sociale prin identificarea şi contactarea actorilor relevanţi din Timişoara şi păstrarea unei relaţii permanente cu aceştia;
 • implicare în organizarea unor sesiuni de formare a membrilor Grupurilor Locale de Acţiune în privinţa metodologiei de elaborare a indicatorilor de bunăstare şi a Planurilor Locale de Acţiune în domeniul Incluziunii Sociale;
 • participă la mobilizarea cetăţenilor în vederea exprimării criteriilor de bunăstare;
 • implicare în coordonarea procesului de construire a indicatorilor de bunăstare şi a Planului Local de Acţiune în domeniul Incluziunii Sociale;
 • se implică în realizarea unor evaluări participative, pe baza criteriilor de bunăstare, a proiectelor dezvoltate la nivel local (aproximativ 100 de proiecte evaluate împreună cu membrii Grupului Local de Acţiune);
 • răspunde de organizarea la nivel local de întâlniri cu membrii Grupului Local de Acţiune, organizarea schimburilor naţionale şi internaţionale de experienţa şi de asistenţă în  furnizarea de către experţi a serviciilor de mentoring şi consultanţă pentru beneficiarii direcţi, care vor fi implicaţi în implementarea de proiecte în domeniul incluziunii sociale;
 • sprijinirea beneficiarilor finali în dezvoltarea activităţilor/iniţiativelor pilot în domeniul incluziunii sociale;
 • păstrarea legăturii cu echipa de management şi experţii proiectului;
 • comunicarea la nivel local a obiectivelor şi rezultatelor proiectului.

 

Profilul candidatului:

 

a) aptitudini profesionale:

 • studii superioare finalizate în domeniul ştiinţelor sociale;
 • bune cunoştinţe de limbă engleză (cunoaşterea limbii franceze constituie un avantaj);
 • cunoştinţe de utilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint);
 • cunoştiinţe de sociologie şi statistică (constituie un avantaj).

 

b) angajament personal faţă de principiile coeziunii sociale şi a democraţiei participative:, interes faţă de demers, disponibilitate de învăţare, disponibilitate de timp, capacitate de adaptare.

 

c) aptitudini sociale şi personale:

 • capacitate de a lucra individual, abilităţi organizatorice şi bune abilităţi de relaţionare cu diferiţi actori (proiecte realizate în colaborare cu instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, reprezentanţi ai mediului economic);
 • bune abilităţi de comunicare, negociere şi mediere;
 • bune abilităţi de analiză şi sinteză;

 

d)experienţă

 • constituie avantaj experienţa în proiecte similare de consultare civică, sau proiecte de interes comunitar.

 

Se oferă:

 • contract de muncă pe o perioadă determinată (octombrie 2011-iulie 2013);
 • flexibilitatea programului de muncă: normă de lucru: 2-4 ore/zi;
 • oportunitatea de a participa într-o echipă de lucru internaţională;
 • participarea la cursuri de formare recunoscute la nivel internaţional;
 • participarea la schimburi de experienţă naţionale şi internaţionale în domeniul incluziunii sociale;
 • facilitarea accesului la o reţea de colaborare cu parteneri interni şi internaţionali implicaţi în demersuri similare;

 

Persoanele interesate pot transmite CV-urile în format european şi scrisoarea de la adresa GLA-dialogsocial@cries.ro , până la data de14 octombrie 2011.