Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Timişoara: prezentare publică a rezultatelor exprimate de către timişoreni referitoare la bunăstare socială

În data de 23.04.2012, Asociaţia CRIES se întâlnește cu presa timişoreană, în Casa Adam Müller Guttenbrunn, pentru a face cunoscute principalele rezultate exprimate de timişoreni cu privire la ceea ce semnifică pentru aceştia o viaţă bună în oraşul nostru.

La întâlnirea cu presa sunt invitaţi şi reprezentanţi ai partidelor politice şi consilieri locali. Aceştia sunt încurajaţi spre o înţelegere aprofundată a criteriilor de bunăstare exprimate de către cetăţeni, dar şi spre o atitudine pro-activă în vederea identificării unor răspunsuri concrete, într-o manieră co-responsabilă.

Totodată, întâlnirea cu presa are scopul de a aduce la cunoştinţa publicului timişorean umătoarea etapă a demersului. Această etapă are în vedere propuneri concrete de acţiune, care vor fi cuprinse într-un Planul Local de Acţiune. Principalele direcţii ale Planului de Acţiune pentru Timişoara se referă la:  (1) creşterea puterii de cumpărare, (2) politeţe, respect şi toleranţă, (3) echilibru fizic şi sănătate, (4) dinamică, voinţă colectivă (5) democraţie şi transparenţă organizaţională. Aceste direcţii au fost identificate de către membrii Grupului Local de Acţiune Timişoara, plecându-se de la răspunsurile cetăţenilor. În acest sens, au fost luaţi în considerare cu precădere indicatori care se găsesc printre primele poziţii ale clasamentului, cu numărul cel mai mare de răspunsuri oferite de către cetăţeni.