Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Proiecte-pilot premiate

Reportaje proiecte-pilot (Mini-fișe de prezentare a proiectelor)

 

INTERVIU 1

Titlul proiectului: Comunități în mișcare

Proiect-pilot inițiat în cadrul Grupului Local de Acțiune pentru Incluziune Socială Oradea

Parteneriatul de implementare:

Clubul Sportiv Ulpianum Oradea

Fundația People to People

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bihor

Scopul proiectului-pilot: Dezvoltarea responsabilităţii sociale în comunitatea orădeană prin creşterea spiritului de iniţiativă al cetățenilor şi implicarea acestora în acţiuni cu efecte colective

Durata de implementare: mai – noiembrie 2013

 

INTERVIU 2

Titlul proiectului: Buget participativ

Proiect-pilot inițiat în cadrul Grupului Local de Acțiune pentru Incluziune Socială Cluj-Napoca

Parteneriatul de implementare:

Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj Napoca

Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj

Asociația Support for Youth Development

Scopul proiectului-pilot: Formarea unui comportament civic activ în rândul cetățenilor prin facilitarea implicării acestora în procesul de bugetare participativă.

Durata de implementare: mai – noiembrie 2013

 

INTERVIU 3

Titlul proiectului: Împreună pentru un zâmbet de copil

Proiect-pilot inițiat în cadrul Grupului Local de Acțiune pentru Incluziune Socială Sibiu

Parteneriatul de implementare:

Asociația de prietenie Ille et Vilaine – Sibiu

ARAPAMESU – Asociația Româno-Americană pentru Promovarea Asistenței Medicale, Educației și Serviciilor Umane

Asociația Filantropică Sfântul Nicolae Sibiu

Asociația Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil Sibiu

A.L.E.G. – Asociaţia pentru Libertate şi Egalitate de Gen Sibiu,

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

Scopul proiectului-pilot: Facilitarea accesului gratuit la o alternativă educațională de petrecere a timpului liber pentru copiii proveniți din familiile vulnerabile din 4 cartiere cu probleme sociale ale Sibiului.

Durata de implementare: mai – septembrie 2013

 

INTERVIU 4

Titlul proiectului: O oră pentru vecinii mei

Proiect-pilot inițiat în cadrul Grupului Local de Acțiune pentru Incluziune Socială Cluj-Napoca

Parteneriatul de implementare:

Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj

Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca

Asociația Support for Youth Development

Scopul proiectului-pilot: Îmbunătățirea calității vieții persoanelor sărace din cartierul Mănăștur prin furnizarea, prin voluntariat, de servicii suport pentru persoanele vârstnice și pentru  copii.

Durata de implementare: iunie – decembrie 2013

 

INTERVIU 5

Titlul proiectului: Culori și zâmbete

Proiect-pilot inițiat în cadrul Grupului Local de Acțiune pentru Incluziune Socială Arad

Parteneriatul de implementare:

Poliția Locală Arad

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară a Municipiului Arad

Fundația Pro Prietenia Arad

Colegiul Național Vasile Goldiș, Școala Gimnazială Aron Cotruș

Scopul proiectului-pilot: Stimularea participării civice și a dialogului social între diverși membri ai comunității locale arădene (tineri talentați și tineri din categorii dezavantajate, societate civilă, instituții publice, instituții de asistență socială).

Durata de implementare: mai – noiembrie 2013

 

INTERVIU 6

Titlul proiectului: Încurajarea comportamentelor filantropice

Proiect-pilot inițiat în cadrul Grupului Local de Acțiune pentru Incluziune Socială Timișoara

Parteneriatul de implementare:

Asociaţia pentru Servicii Educative Specializate Aripi Deschise

Asociația Junior Chamber International Timișoara

Asociaţia Română Anti-Sida, Timișoara

Fundaţia Timişoara `89

Federaţia Caritas Timişoara

Societatea Română Speranţa Timişoara

Scopul proiectului-pilot: Creșterea frecvenței comportamentului filantropic în rândul populației Timișoarei.

Durata de implementare: mai – noiembrie 2013

 

INTERVIU 7

Titlul proiectului: Cult Acces

Proiect-pilot inițiat în cadrul Grupului Local de Acțiune pentru Incluziune Socială Sibiu

Parteneriatul de implementare:

Asociația Maghiarilor din Sibiu – HID

Asociația pentru Excelență în Educație Europa

Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Fundația Comunitară Sibiu

Scopul proiectului-pilot: Creşterea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile prin facilitarea,într-o manieră coresponsabilă, a accesului gratuit la cultură.

Durata de implementare: iunie – decembrie 2013


INTERVIU 8

Titlul proiectului: Să reciclăm împreună!

Proiect-pilot inițiat în cadrul Grupului Local de Acțiune pentru Incluziune Socială București, Sector 1

Parteneriatul de implementare:

Asociația Ecoteca

Asociația PROGENIES

Scopul proiectului-pilot: construirea unui mecanism de stimulare a bunăstării sociale și de rezolvare a unor probleme sociale ale comunității prin colectarea și valorificarea deșeurilor reciclabile.

Durata de implementare: mai – septembrie 2013